Album 1 fra Trio Siboni Cirkester i Valby med Romanokor og SyngRgi